Energetische Therapie: Healing, Reading, Leading, Therapeutische gespreksvoering

Energetische therapie bestaat uit een aantal werkvormen die je hieronder uitgelegd ziet.

Healing:

Healen is het doorgeven van universele energie. Hierdoor kunnen belemmeringen verdwijnen en gaat je energie weer beter doorstromen. Een healing kan doorwerken op je lichaam, je emoties, je denken en op spiritueel vlak. Tijdens een healing wordt er ook altijd aandacht besteed aan je verbinding met de aarde (het gronden) en de verbinding met je eigen bron (je ziel), zodat je eigen helende vermogen ook mee kan werken.

Een healing kan je verlichting en verbetering geven bij lichamelijke en bij emotionele klachten.

Reading:

Readen is het helder waarnemen (via -zien, -voelen, -horen, -weten) van je hulpvraag. Een reading kan je helpen wanneer je zoekt naar inzichten bij bepaalde levensvragen of thema’s die zich in je leven afspelen, of naar inzichten achter een fysieke klacht. Ook het telepathisch contact maken met zeer jonge kinderen, huisdieren, dierbare overledenen en spirituele begeleiders kan, als dat wenselijk is, onderdeel uitmaken van een reading.

Een reading kan je helpen wanneer je vast zit in bepaalde (denk- doe- of gevoels-) patronen.

Leading / Lightworking:

Leaden / Lightworking is het in gang brengen van een transformerende energiestroom. Dit gebeurt vanuit vertrouwen, liefde en compassie. Zo kan er gebeuren wat er mág gebeuren. Dit gebeurt grotendeels in stilte. Leading is afgeleid van het Tibetaans-Boeddhistische “Tonglen”.

Een leading kan je verandering geven wanneer je vastloopt in een situatie.

Op jouw persoonlijke situatie aangepast:

Over het algemeen bevat een energetische behandeling een combinatie van bovenstaande in combinatie met een therapeutische gesprek. Echter welke werkvorm(en) we gebruiken bepalen we altijd samen aan de hand van jouw wensen en mijn inschatting. Respect voor jouw proces, jouw tempo en je vrije wil vormen altijd het uitgangspunt. Ik stem me tijdens het werken af op jou als mens, op jouw ziel én op de universele Bron van Liefde (waar ieder zijn of haar eigen benaming voor heeft).

Zie voor meer informatie onder de noemer “voor wie”.

N.b: mijn behandelingen zijn geen vervanging van een reguliere behandeling. Het is belangrijk om regulier medisch advies in te winnen als je klachten daarom vragen. Het kan voorkomen dat ik je adviseer eerst je huisarts te bezoeken, of te overleggen met je behandelend arts voordat we samen aan het werk gaan.